Kmo-portefeuille gecertificeerd

FinFuture is een door de Vlaamse Overheid geregistreerd dienstverlener en biedt volgende trajecten aan via kmo-portefeuille:

  • Advies (onder registratienummer DV.A237518)

Dit betekent dat u als ondernemer, zelfstandige, vrije beroeper of kmo kan genieten van de kmo-portefeuille subsidiemaatregel voor een adviestraject.

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een laagdrempelige subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid waarmee jij als ondernemer extern advies kan inwinnen of een opleiding kan volgen met financiële steun. Het doel van de kmo-portefeuille subsidiemaatregel is om de kwaliteit en de werking van jouw eigen bedrijf te verbeteren.

FinFuture is een geregistreerd dienstverlener voor het aanbieden van advies onder de kmo-portefeuille. Met deze maatregel krijg jij als onderneming of zelfstandige met zetel in Vlaanderen een subsidie van 20% tot 30% op de door ons verstrekte adviezen.

Wie kan beroep doen op de kmo-portefeuille?

De subsidie kan gebruikt worden door kmo’s, vrije beroepen, zelfstandigen en zelfstandigen in bijberoep. Het VLAIO hanteert hiervoor de Europese kmo-definitie.

Daarnaast dient de onderneming ook een aanvaardbare rechtsvorm te hebben met een vestiging in Vlaanderen.

Een administratieve overheid mag slechts participeren in de onderneming voor minder dan 25%. M.a.w. de onderneming moet voor minstens 75% in privéhanden zijn.

Advies kan enkel onder kmo-portefeuille worden aangeboden indien de onderneming een ‘aanvaardbare hoofdactiviteit’ uitoefent. In de Kruispuntbank van Ondernemingen staan de bedrijfsactiviteiten over jouw bedrijf onder de vorm van NACEBEL-codes. Als jouw hoofdactiviteit op de lijst staat én jouw bedrijf genereert daarmee de meeste omzet dan kan je van de kmo-portefeuille gebruik maken.

Wil u meer informatie over deze subsidievoorwaarden en wenst u precies te weten of u in aanmerking komt voor een subsidie via de kmo-portefeuille? Bezoek dan zeker deze website.

De portefeuille is niet toegankelijk voor vzw’s en voor grote ondernemingen, evenmin voor bedrijven met exploitatiezetel in het Brusselse Gewest (Brussel + de 19 gemeenten) of Wallonië.

Erkende dienstverleners kunnen zelf ook steun aanvragen doen als ze zelf een in aanmerking komende kmo zijn en beroep willen doen op een derde erkende dienstverlener.

Hoeveel kan de subsidie bedragen?

Vanaf 1 december 2019 is het percentage gezakt naar 20% en 30%.

Vanaf 1 januari 2020 zijn de maximum subsidiebedragen gezakt van € 10.000 naar € 7.500 voor de kleine onderneming en van € 15.000 naar € 7.500 voor de middelgrote onderneming.

Kleine onderneming

Een kleine onderneming (ko) is een zelfstandig bedrijf met minder dan 50 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 10 miljoen of een balanstotaal van maximum € 10 miljoen.

Zij kunnen voor advies en opleidingen 30% steun genieten via de kmo-portefeuille dit met een maximum steunbedrag tot € 7.500 per jaar.

Middelgrote onderneming

Een kmo is een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 50 miljoen óf een balanstotaal van maximum € 43 miljoen.

Zij kunnen voor advies en opleidingen 20% steun genieten via de kmo-portefeuille dit met een maximum steunbedrag tot € 7.500 per jaar.

Hoe vraag je de kmo-portefeuille aan?

De aanvraag voor de kmo-portefeuille gebeurt online via de website van VLAIO. Voor je eerste subsidieaanvraag, moet je je onderneming wel eerst registreren en dit vraagt wat extra tijd, doe dit dus zeker op tijd.

Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat je een overeenkomst voor advies hebt afgesloten met je dienstverlener of een persoon die werkt binnen je onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding.

Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na de startdatum van de prestaties zijn ingediend.

De te volgen stappen zijn:

Je ondertekent een overeenkomst voor advies of bent ingeschreven voor een opleiding.

Je doet de subsidieaanvraag via de website van VLAIO.
Het registratienummer van FinFuture is DV.A237518 voor advies.
Je ontvangt onze factuur en betaalt online via de kmo-portefeuille.

Je stort je eigen bijdrage op de kmo-portefeuille rekening van Sodexo.

Je doet de bevestiging van jouw storting op de website van VLAIO.

Agentschap Innoveren & Ondernemen stort je subsidie eveneens op de kmo-portefeuille rekening.

Wij verlenen onze diensten, waarbij je van ons een schriftelijk bewijs ontvangt.

Je geeft ons (liefst een 5 sterren) review.