Startersbegeleiding

Wij begeleiden niet enkel gevestigde vennootschappen of ondernemers, maar bieden ook begeleiding op maat voor startende vennootschappen of eenmanszaken.

Hierin kunnen wij ondermeer instaan voor de nodige aansluitingen bij het sociaal verzekeringsfonds, activering van uw btw-nummer, inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen, enzovoort.

Voorts bieden wij u ook een kwalitatieve en persoonlijke begeleiding tijdens uw eerste maanden als zelfstandig ondernemer.

Boekhouding

Als accountantskantoor staan wij in de eerste plaats in voor de boekhoudkundige verwerking van uw dagdagelijkse werkzaamheden. FinFuture staat u onder andere bij in:

 • Verwerking van inkomende en uitgaande facturen en/of dagontvangsten;
 • Ingave van de financiële verrichtingen;
 • Opmaak en indiening van uw maandelijkse of trimestriële aangiften inzake de btw-wetgeving;
 • Boekhouding van A tot Z van eenmanszaken & vennootschappen.

Accountancy

De correctheid en de volledigheid van de boekhouding en de jaarrekening zijn van essentieel belang voor elke onderneming. Deze informatie is niet alleen belangrijk voor het management en de aandeelhouders, maar ook voor derden. Volgende diensten kunnen hierbij onder meer door ons aangeboden worden:

 • Het opstellen van de interne jaarrekening en haar bijlagen;
 • Het opstellen van de externe jaarrekening ter neerlegging bij de Nationale Bank van België;
 • Het voorbereiden van de nodige juridische notulen en verslagen;
 • Opmaak en bespreking van een eventuele tussentijdse toestand;
 • Opstellen van een financieel plan bij opstart van uw onderneming;
 • Opmaken van diverse financiële rapporten (kasplanning, financiële analyses, ...).

Fiscaliteit

Op fiscaal vlak staan wij u niet alleen bij in het opmaken en het indienen van de nodige fiscale aangiften, maar zullen wij u ook de nodige suggesties tot fiscale optimalisatie aanreiken.

Werkzaamheden die onder andere door ons uitgevoerd kunnen worden:

 • Voorbereiden en indienen van uw aangifte in de vennootschapsbelasting en haar bijlagen;
 • Voorbereiden en indienen van uw aangifte in de personenbelasting;
 • Het opmaken en indienen van de aangiften roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing;
 • Bijstand bij belastingcontroles en afsluiten van akkoorden;
 • Indienen en afhandelen van bezwaarschriften.

Adviezen kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren.

 • Wat: schriftelijke raadgevingen –bedoeld om de werking van je onderneming te verbeteren
 • Waar: bij een geregistreerde dienstverlener
 • Inhoud: gericht op de kernprocessen van de onderneming
 • Doel: de raadgevingen stellen je in staat om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor je bedrijf

Klik hier voor meer info.